Digital Dentistry

Digital dentistry is composed of digital scanning, design and production. Process detailed that are specified on above scheme are as follows:

 

Digital dentistry is composed of digital scanning,
design and production. Process detailed that are
specified on above scheme are as follows:

 

What is Digital Dentistry?

Digital dentistry is composed of digital scanning,
design and production. Process detailed that are
specified on above scheme are as follows:

 

It takes 3-5 minutes to take a measurement with an intraoral scanner. Your new tooth is prepared and glued on the same day.

Orantılı ölçümler sayısal dişhekimliğinde yapılırken, yeni dişler aynı güne yapıştırılarak yeni dişler elde edilir. Klasik dişhekimliğinde kullanılan kaşıkların ve ölçme malzemelerinin ölçülmesine gerek yoktur. Bu refleksi olan hastalar için büyük bir avantajdır. Buna ek olarak, daha uyumlu ve hatasız dişler yapılabilir

The choice of material is determined by the physician according to the intensity of the forces. In digital dentistry, zirconia, empress, composite and composite-porcelain mixture materials are used.

Moving dental prostheses with digital dentistry are currently not available.