Diş Hekimi Ekim Emek Ertener İstanbul’da doğmuştur. Liseyi İstek Vakfı Özel Atanur Oğuz Lisesi’nde okumuştur. Yeditepe Üniveritesi Diş Hekimliği mezunudur. Klinik ortağı olduğu DentGroup Göztepe Kliniği’nde görev yapmaktadır. emekertener@dentgroup.com.tr