Diş hekimi Dt. Ayşe Saatman İstanbul doğumludur. Lise öğrenimini 2009 yılında İçel Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini ise 2014 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bölümü’nde doktora yeterlilik sınavını tamamlamış olup aynı kurumda “Sistemik Sağlıklı ve Tip 2 Diabetes Mellitus’u Olan Kronik Periodontitisli Bireylerde Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi” isimli doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. DentGroup Çekmeköy Kliniği’nde hastalarına hizmet vermektedir.
aysesaatman@dentgroup.com.tr

RANDEVU AL