Burs Başvuru Koşulları

DentGroup Yeni Nesil Diş Hekimlerinin Yanında
DentGroup Eğitim Bursu

DentGroup Eğitim Bursunun amacı nedir?

Yeni nesil diş hekimliği mottosuyla yoluna devam eden DentGroup tüm yeni nesil diş hekimlerinin yanında olduğunu göstermek ve onların sıkıntılarını biraz olsun rahatlatmak için kolları sıvadı.

İşe tüm diş hekimliği öğrencileri için son derece masraflı geçen eğitim süreçlerini rahatlatmak için DentGroup Eğitim Burs Fonunu oluşturmakla başladı. Maddi desteklerin başarılı bir eğitim ve sonrasındaki meslek hayatı için yetersiz olduğunun farkında olan DentGroup ailesi; öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı, okul ve çalışma hayatı arasındaki uyumsuzlukları gidermek içinde çözüm arayışlarında bulundu. Bu sürecin sonunda burs verdiği tüm öğrencilere kliniklerinde staj imkanı sağlamaya karar verdi. DentGroup eğitim bursundan yararlanan diş hekimliği adayları yarıyıl veya yaz tatillerinde istedikleri DentGroup şubelerinde staj görebilecek ve bu sayede pratik hayatta yaşanılan sıkıntıları ve çözümlerini meslek hayatına atılmadan gözlemle şansı bulacaklardır.

DentGroupta staj yapan ve birlikte olmaktan keyif aldığımız mesleğine ve hastalarına karşı saygılı ve başarılı meslektaşlarımızla eğitimlerinin sonunda beraber çalışmaksa en büyük mutluluğumuz olacaktır.

DentGroup Eğitim Bursu süreci nasıl işliyor? Aylık burs bedeli ne kadardır?

DentGroup Eğitim Bursu başvuruları 15 Kasım- 10 Aralık tarihleri arasında www.dentgroup.com.tr adresindeki burs başvuru formunu doldurarak yapılır.

Başvurular değerlendirildikten sonra adaylarla yüzyüze mülakat yapılır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan adaylar 1 Ocak itibari ile 8 ay boyunca burs almaya hak kazanır. 2017 yılı için DentGroup Eğitim Bursu aylık 300 Türk lirasıdır.

DentGroup Eğitim Bursu başvuru koşulları nelerdir ?

 • 25 yaşını geçmemiş olmak
 • T.C. üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim görüyor olmak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur).
 • Sigara içmemek
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

DentGroup Eğitim Bursu mülakat sırasında istenilen belgeler nelerdir?

 • İmzalı taahhütname (pdf)
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
 • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet),
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Mülakat tarihleri DentGroup tarafından öğrencilere e-posta ve sms ile duyurulacaktır.
 • Yukarıda belirtilen bütün belgeler DentGroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenerek, mülakata gelirken getirilecektir.
 • DentGroup Eğitim Bursu Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Seçimler DentGroup Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • DentGroup Eğitim Bursu almaya hak kazananlara mail ve sms ile geri dönüş yapılacaktır

DentGroup Eğitim Bursunun Kesilme Halleri

Bursun Normal Süresinde Kesilmesi
DentGroup eğitim bursu bir sene süre ile geçerlidir. Sene sonunda kriterleri uyan bursiyerlerin tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi

 • Başka bir kurumdan burs alanların
 • Sigara içtiği tespit edilenlerin
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların
 • Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların
 • İstenilen başarı belgelerini DentGroup A.Ş. zamanında ulaştırmayanların
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • DentGroup’a bilgi vermeden kayıt donduranların
 • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin
  bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.

 

TAAHHÜTNAME

DentGroup’un burs verme kriterlerine uyarak aldığım/alacağım bursun iş bu taahhütnamede aşağıda belirtilen koşullarla bana verilmekte olduğunu kabul ederek;

DentGroup web sitesi üzerinden doldurduğum burs başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi verdiğim anlaşıldığı takdirde, bursun kesilmesini ve verilen bursları faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi;

Gerek öğrenim kurumunda ve gerekse öğrenim kurumu dışında herhangi bir şekilde irticai faaliyete sempatizan olarak dahi destek vermeyeceğimi, aşırı milliyetçi, aşırı dinci, aşırı sağ görüş, aşırı sol ve bölücü görüş ve gruplara ilgi duyup sempatizan olmayacağımı;

Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık duyacağımı, Cumhuriyetin temel ilkelerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik yapısını her yerde savunacağımı ve bunları yıpratacak hiçbir faaliyet içinde olmayacağım gibi bu yöndeki görüşlere sempati duymayacağımı; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca; öğrenimimi tamamlayıp, hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye burs sağlamayı vicdani ve sosyal bir yükümlülük olarak kabul ederim.

Adı Soyadı:
İmza: